Sport, natuur, cultuurhistorie: de drie thema's van deze nachtmarathon vatten drie belangrijke pijlers van de gemeente Hellendoorn in één klap samen. De organisatie van de nachtmarathon is zelf een voorbeeld van de vierde belangrijke pijler: betrokken en actieve vrijwilligers! Daarom: van harte aanbevolen! "

Anneke Raven BA, burgemeester van de gemeente Hellendoorn

Het initiatief om in de gemeente Hellendoorn tot een nachtwandelmarathon te komen, ondersteunt Koninklijke Ten Cate NV van harte. Een wandeling brengt mensen tot elkaar en in beweging. Een nachtwandeling creëert een heel eigen setting en dimensie en is het juiste excuus om nog lang met elkaar te genieten van die unieke sfeer. Ten Cate wenst de organisatoren en de nachtwandelaars heel veel succes toe! Wij bevelen uw bijdrage en deelname van harte aan.

Ir. Loek de Vries, voormalig bestuursvoorzitter en CEO van Koninklijke Ten Cate NV

 

Als waterschap ondersteunen we de nachtwandelmarathon langs de Regge van harte. Want in de afgelopen jaren is de Regge omgevormd tot een rivier waar veel valt te genieten. Zeker ook voor wandelaars. Samen met gemeenten, natuurorganisaties, agrariërs en andere betrokkenen willen we watermanagement samen laten vloeien met bedrijvigheid en recreatieve kwaliteit. Want samen maken wij het Reggedal. Zo leiden we het water in goede banen en kunt u genieten van de Regge.

Prof. Dr. Stefan Kuks, watergraaf Waterschap Vechtstromen

 

Nijverdal: 180 jaar! Groot geworden door Koninklijke Ten Cate. Waar mensen werken, moeten mensen wonen. Ambtenaren van de gemeente Hellendoorn, de fabrikant en twee fabrieksarbeiders richtten op 25 juni 1926 een onafhankelijke stichting op voor sociale woningbouw. Alle reden om volgend jaar stil te staan bij ons 90-jarig bestaan. Niet voor niets onze slogan ‘Samen, leven, doen!’. Wij ondersteunen dit initiatief van 180-jarig bestaan van harte en hopen op een fantastisch jubileumjaar!

Peter Winterman, voormalig directeur-bestuurder  Woningstichting Hellendoorn

 

Wandelen in de omgeving van de Sallandse Heuvelrug en de Reggevallei is overdag genieten, maar wordt bij nacht een bijna magische ervaring. Dit kun je niet beschrijven, dit moet je zelf ervaren. Daarom sta ik 100% achter dit initiatief.

Gun jezelf een bijzondere sportervaring en nachtwandel mee!

Marian Freriks, eigenaar de Wilgenweard, meervoudig Nederlands kampioene op de lange cross

Geboren en getogen in de tuinen van Nederland kan ik een wandeling in dat prachtige gebied alleen maar aanbevelen. Ik wens de wandelaars een inspirerende nacht en veel wandelplezier.

Tom Egbers, NOS sportpresentator

In dit nachtelijk evenement wordt de nog betrekkelijk jonge plaats Nijverdal aangedaan. Vóór 1836 was hier slechts een verzameling boeren in de marke Noetsele.  Daarna ‘overrompeld’ door een snel groeiend aantal immigranten, want de zojuist opgerichte textielindustrie bood werkgelegenheid. Nog steeds zijn fraaie gebouwen, zoals De Smidse en de diverse voor de arbeiders gebouwde straten daarvan de stille getuigen.

Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal